Nhà khách Chính phủ - Bộ Ngoại giao đã vinh dự phục vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi đoàn Quốc Vương Brunei.


Các bài viết khác

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận tin của chúng tôi