Chức năng, nhiệm vụ của Nhà khách Chính phủ:

Theo Quyết định số 3569/QĐ-BNG ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Nhà khách Chính phủ có chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

♦ Vị trí chức năng:

- Nhà khách Chính phủ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao có chức năng phục vụ các hoạt động lễ tân đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của Bộ Ngoại giao; cung cấp các dịch vụ cho xã hội phù hợp với khả năng và điều kiện của Nhà khách theo quy định của pháp luật.

- Nhà khách Chính phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo qui định của pháp luật, trụ sở đặt tại số 12 Ngô Quyền - 02 Lê Thạch - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

♦ Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phục vụ các hoạt động lễ tân, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Bộ Ngoại giao.

2. Phục vụ các cuộc đón tiếp, bố trí một phần hoạt động đón tiếp hội đàm, họp báo, ký kết, chiêu đãi, làm việc tại Việt Nam của các Nguyên thủ Quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, Quốc hội các nước và Tổ chức quốc tế, các đoàn khách cao cấp khác của Đảng và Nhà nước tham chính thức hoặc thăm làm việc tại Việt Nam.

3. Phục vụ các cuộc tiếp đón, hội đàm, ký kết, hội nghị, họp báo, tiếp khách, chiêu đãi, và các hoạt động đối ngoại chính thức khác của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên chủ trì.

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đơn vị được tổ chức những hoạt động dịch vụ khác để tăng thêm phần nộp ngân sách nhà nước và tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên cải thiện đời sống.

5. Sử dụng và quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất được giao; chủ động lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở hiện có nhằm nâng cao chất lượng phục vụ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vị quản lý của Nhà khách theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Ngoại giao.

 7. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chi tiêu tài chính, quản lý và sử dụng biên chế đối với đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Ngoại giao.

 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao.

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận tin của chúng tôi