Sáng ngày 4/12/2018 Phó Thủ Tướng - Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh cùng với lãnh đạo bộ có cuộc tiếp đón ký kết một số văn kiện quan trọng với Hoàng Tử Vương Quốc Anh.


Các bài viết khác

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận tin của chúng tôi