Để chuẩn bị các chương trình hoạt động cuối năm của thanh niên, theo thông lệ hàng năm Chi đoàn tổ chức hoạt động tổng vệ sinh toàn cơ quan, và quét vôi các gốc cây trong cơ quan.


Các bài viết khác

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận tin của chúng tôi