Hôm nay tại Nhà Khách Chính Phủ đã thực hiện phun sát khuẩn, khử trùng tổng thể toàn bộ cơ quan nhằm đảm bảo sự phòng tránh tối đa dịch bệnh Corona ( Covid-19).


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: trong nhàTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: cây, cỏ, thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây, sân bóng rổ và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Các bài viết khác

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận tin của chúng tôi