THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC NHÀ KHÁCH CHÍNH PHỦ, GIÁM ĐỐC NGUYỄN HỒNG HÀ ĐÃ GỬI LỜI CHÚC TỚI TOÀN THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA NHÀ KHÁCH MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO. 


Các bài viết khác

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận tin của chúng tôi