Đúng 9h30 sáng ngày thứ năm ngày 15/11/2018, tại phòng A2 - Ngô Quyền toàn bộ Đảng viên Nhà Khách Chính Phủ, đại diện các đoàn thể trong đơn vị, BCH Công đoàn, chị đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Ban Thanh tra Nhân dân, các quần chúng ưu tú trong đơn vị đến dự lễ kết nạp Đảng viên mới. 


  Đối tượng kêt nạp Đảng:

  1. Nguyễn Thị Hải Lý
  2. Lý Ngọc Sáng
  3. Lê Thị Huyền Trang

 

 

Các bài viết khác

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận tin của chúng tôi